______________________________________________

Välkommen till Brf Lavetten 16's hemsida. Här hittar du bland annat:

  • allmän information om föreningen (Om föreningen)
  • årsredovisningar och ekonomiska nyckeltal (Om föreningen -> Ekonomi)
  • information om senaste underhållet av fastigheten (Om föreningen -> Renoveringar)
  • kontaktuppgifter till styrelsen (Kontakt -> Styrelse)
  • post- och fakturaadress (Kontakt)