Styrelsen

Styrelsemail: lavetten16@gmail.com

Ordförande: Johnny Östberg
E-mail: johnny.ostberg@hotmail.com

Kassör: Mattias Kumlin
E-mail: mattias.kumlin@gmail.com

Styrelseledamot: Edvin Hadziefendic
E-mail: edvin.hadziefendic@gmail.com

Styrelseledamot: Patrik Rudqvist
E-mail: patrikrudqvist@hotmail.com

Styrelseledamot: Rickard Jönsson 
E-mail: rsa79@hotmail.com

Styrelseledamot: Sanella Lazarevic
E-mail: sanella@rentand.se

Styrelseledamot: Jens Svensson
E-mail: svensson.jens@hotmail.com