Årsredovisningar

Nyckeltal årsredovisning 2018

Räntekostnader i förhållande till omsättning: 11.59% (715 tkr / 6,169 tkr)
"Under 15% - Inga problem"

Amorteringsutrymme (Reparationer + Underhåll + Avskrivningar + Årets resultat (+/-) i förhållande till omsättning): 57.02%
"Är värdet över 30% - Bra!"

Skuld i förhållande till total yta: 9.88 tkr/kvm (41,850 tkr / 4,237 kvm)
Mellan 5 tkr och 10 tkr - OK

Skuld i förhållande till omsättning: 6.78 (41,850 tkr / 6,169 tkr)
Mellan 5 och 10 - OK

Kommentar: föreningen amorterar så mycket som möjligt på sina lån och har som plan att fortsätta göra det. Det höga amorteringsutrymmet tyder på att det finns fortsatt goda förutsättningar att få ner skuldsättningen även framöver. Vidare har föreningen 355 kvm bostadshyresrätter fördelade över 5 enheter. När dessa lägenheter tids nog omvandlas till bostadsrätter kan överskottet användas för att amortera av signifikanta delar av föreningens skuld.